Møter i mars

Onsdag  1. mars kl. 11:
Bønnens time

Søndag 5. mars kl. 17:
Menighetens Årsmøte

Onsdag 8. mars kl. 11:
Bønnens time

Søndag 12. mars kl. 17:
Evangeliesenteret Fjordtun 

Onsdag 15. mars kl. 11:
Bønnens time


Søndag 19. mars kl. 17:
Tor Rødseth


Onsdag 22. mars kl. 11:

Bønnens time


Søndag 26. mars kl. 12:

Fellesmøte
Eivind Frøen taler


Onsdag 29. mars kl. 11.
Bønnens time

Del denne siden