Møter i november

Søndag 11.11. kl. 18:

Stein Jarle Nybakken taler

Søndag 18.11. kl. 18:

Hans Petter HP Martinsen taler

Søndag 25.11. kl .18:

John Lehre og Evangeliesenteret Fjordtun

Onsdag 28.11. kl. 19:

Sangkafé

 

 

 

 

 

Møter i desember

Søndag 2.12. kl. 18:

Kari og Jon Nettum

Lørdag 8.12. kl. 17:

Julemiddag (påmelding)

Søndag 16.12. kl. 17:

Vi synger julen inn