Møter i oktober

Søndag 4.10. kl. 18:
Svein Olaf Pettersen taler

Tirsdag 6.10. kl. 11:
Bønnens time

Torsdag 8.10. kl. 19:
Menighetsmøte