Møter i september

Søndag 2.9. kl. 18:

Kari og Jon Nettum

Søndag 9.9. kl. 18:

Egil Johansen

Søndag 16.9. kl .18:

Valentin Johansen

Søndag 23.9. Stevne

Kl. 12:
Rauno Jalavitso, tolk: Eivind Frøen

Kl. 16:
David Østby

Salg av mat mellom møtene

Onsdag 26.9. kl. 19:

Sangkafé m/Mona og Jan Tørkli

Søndag 30.9. kl. 18:

Stein Erik Nergård