Møter i oktober

Tirsdag 20.10. kl. 11:
Bønnens time

Søndag 25.10. kl. 18:
Besøk fra Filadelfia, Gjøvik
Egil Glemmestad taler

Tirsdag 27.10. kl. 11:
Bønnens time

Onsdag 28.10. kl. 19:
Sangkafé