Møter i september

Søndag 1.9. kl. 18:
Egil Johansen taler

Onsdag 4.9. kl. 19:
Israelmøte med Dag Øyvind Juliussen
Sted: Livet Senter, Storgata 39, Gran

Søndag 8.9. kl. 18:
Misjonær Elin Nordby

Søndag 15.9.:
Kl. 12: 
Felles gudstjeneste m/Tore Thommesen
i teltet i Gran. Avslutning av Potetfestivalen

kl. 18: Stein Erik Nergård taler på Filadelfia

Tirsdag18.9.
kl. 11:
Bønnens time

kl. 17:
Dugnad

Søndag 22.9. kl. 12 og 15.30:
Stevne
Talere er Eivind Frøen og Rauno Jalavisto
Salg av mat mellom møtene

Tirsdag 24.9. kl. 11:
Bønnens time

Søndag 29.9. kl. 18:
Nils Petter Lien taler

 

Møter i oktober

Tirsdag 1.10. kl. 11:
Bønnens time

  Søndag 6.10. kl. 18:
  Sarah og David Åstrøm

Tirsdag 8.10. kl. 11:
Bønnens time

  Søndag 13.10. kl. 18:
  Valentin Johansen taler

Tirsdag 15.10. kl. 11:
Bønnens time

  Søndag 20.10. kl. 18:
  John Langerud taler

Tirsdag 22.10. kl. 11:
Bønnens time

  Søndag 27.10. kl. 17:
  Fellesmøte, Salem Jaren
  Roger Skaug taler

Tirsdag 29.10. kl. 11:
Bønnens time

  Onsdag 30.10. kl. 19:
  Sangmøte