Møter i desember

Tirsdag 7. desember kl. 11:
Bønnens time

Søndag 12. desember kl. 17:
Vi deltar på sangmøte på Salem, Jaren

Tirsdag 14. desember kl. 11:
Bønnens time

Søndag 19. desember kl. 18:
Vi synger julen inn

Tirsdag 21. desember kl. 11:
Bønnens time

2. juledag kl. 18:
Fellesmøte, Filadelfia