Møter i mai

Søndag 5. mai kl. 18:
Bjørn Egil Steinset taler

Søndag 12. mai kl. 18:
Thorstein Grotbæk taler

Søndag 19. mai kl. 18:
John Langerud taler

Søndag 26. mai kl. 18:
Fellesmøte

Møter i juni

Søndag 2. juni kl. 18:
Mona Johansen taler og synger

2. pinsedag (10. juni) kl. 18:
David Østby taler

Søndag 16. juni kl. 18:
Sangmøte
Knut Mælum taler

Søndag 23. juni kl. 17:
Sommeravslutning på Fjordtun