Møter i september

Søndag 5. september kl. 18:
Stein Jarle Nybakken taler

Tirsdag 7. september kl. 11:
Bønnens time

Søndag 12. september kl. 17:
Fellesmøte, Salem Jaren

Tirsdag 14. september kl. 11:
Bønnens time

Søndag 19. september kl. 12 og 15.30:
Stevne
Eivind Frøen taler
Salg av mat mellom møtene

Tirsdag 21. september kl. 11:
Bønnens time

Søndag 26. september kl. 18:
Egil Johansen taler

Tirsdag 28. september kl. 11:
Bønnens time

 


Alle velkommen