Møter i mai

Søndag 6. mai kl. 18:
Stein Erik Nergård taler

Søndag 13. mai kl. 18:
Marit og Pål André Joys Wigart,
Evangeliesenteret

2. pinsedag kl. 18:
Eivind Frøen taler

Søndag 27. mai kl. 18:
Fellesmøte
David Østby taler

Onsdag 30. mai kl. 19:
Sangkafé m/Mona og Jan Tørkli

Møter i juni

Onsdag 6. juni kl. 19:
Menighetsmøte

Søndag 10. juni kl. 17:
Felles Israelsmøte, Betel Harestua
Dag Øyvind Juliussen taler

Søndag 17. juni kl. 19:
Ingar Jensen taler

Søndag 24. juni kl. 17:
Sommeravslutning